Norsk Ørret

Norsk Ørret AS

Fiskeoppdrett


Karttjenester AS

Produksjon av tur- / friluftskart og ulike typer temakart, GIS-tjenester, arealplanlegging, oppmåling, miljøutredninger, mm.


Ousdal logo_2x.jpg

Ousdal Konsulenttjenester

Sekretariatstjenester, adm.tjenester og diverse prosjektarbeid.


Sirdal Regnskapslag BA

Sirdal Regnskapslag BA

Regnskapsføring, fakturering/betalingstjenester og utlønning. Økonomisk analyse for jordbruk og off.oppgaver vedrørende regnskap/lønn. Diverse annet på forespørsel.


FOKUS LOGO.JPG

Fokus Næringsselskap AS

Utleie og drift av næringslokaler.


Øksendal Revisjon AS

Øksendal Revisjon AS

Revisjon og økonomisk rådgivning


Bremner AS

Bremner AS (Lilands Økonomiservice)

Økonomisk konsulentbistand, næringsetablering, skatterådgivning mm.


Synsrådgivning AS

Synsrådgivning AS

Offentlig godkjent optiker. Synsundersøkelser.


Thin-logo.jpg

Thin as

Utvikling og drift av nettavisløsninger NewsFlow, annen web-utvikling.


hv.gif

Sirdal HV


Favo AS / Infoskjermen.no

Utvikling og salg av webapplikasjonen infoskjermen.no (den moderne oppslagstavlen).


Havgul

Tonstad Vindpark

Utvikling av vindkraftprosjekter.


Barbeint soneterapi.jpg

Barbeint Soneterapi

Øreakupunktur og fotsoneterapi