Fokusbygget i Tonstad sentrum har et samlet areal på ca. 1000 m2, fordelt på 3 etasjer.

Fokus Bygg Resepsjon

 

Lokaler:

* Ca. 20 kontorer i ulike størrelser mellom 12 og 30 m2
* Resepsjon
* Møte- og spiserom
* Forsamlingsrom
* Kurslokale
* Serverrom
* Diverse arkivrom
* Butikk-lokale mot hovedvei


Tjenester:

* Infrastruktur for telefon og data / internett
* Tilgang til felles kontorutstyr (printer, kopimaskin, scanner, mm.)
* Posttjeneste
* Vask av eget kontor
* Evt. annet etter avtale